-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Urząd Stanu Cywilnego 

data publikacji: 01-02-2018 | 09:11
data ostatniej modyfikacji: 01-02-2018 | 09:11
wytworzył: Monika Baczyńska
Medale za długoletnie pozycie małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi on nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Urząd Stanu Cywilnego w Karsinie występuje do Wojewody Pomorskiego z inicjatywą (projektem wniosku) o nadanie medali dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Karsin.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą wręczać określone ustawowo osoby, m.in. Wójt Gminy.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach - Dz. U. z 2017 , poz. 2303 ze zm.

  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie  szczegółowego trybu postępowania o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów  odpowiednich dokumentów - Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 65033
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo