-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Urząd Stanu Cywilnego 

data publikacji: 30-01-2018 | 10:53
data ostatniej modyfikacji: 02-02-2018 | 09:10
Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.   więcej »»»

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel.

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.   więcej »»»

Medale za długoletnie pozycie małżeńskie.

Opis procedury.   więcej »»»

Obowiązek meldunkowy.

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.   więcej »»»

Odtworzenie aktów stanu cywilnego

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.   więcej »»»

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

Opis procedury oraz niezbędny wniosek.   więcej »»»

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.

Opis procedury.   więcej »»»

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.

Opis procedury oraz niezbędny wniosek.   więcej »»»

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Opis procedury oraz niezbędny wniosek.   więcej »»»

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa.

Opis procedury oraz niezbędny wniosek.   więcej »»»

Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.   więcej »»»

Rejestracja urodzenia dziecka/dzieci.

Opis procedury.   więcej »»»

Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą

Opis procedury oraz niezbędny wniosek.    więcej »»»

Rejestracja zgonów.

Opis procedury.   więcej »»»

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.   więcej »»»

Udostępnianie aktów stanu cywilnego, ich akt zbiorowych oraz skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego.

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.    więcej »»»

Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.   więcej »»»

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.   więcej »»»

Uznanie orzeczenia o zmienia imienia lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa.

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.    więcej »»»

Uznanie orzeczniea o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w Danii lub w państwie, które nie należy do UE.

Opis procedury oraz niezbędne wnioski.   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 64806
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo