-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Sprawozdania 

Pliki do pobrania / Sprawozdania  
data publikacji: 27-10-2017 | 07:56
data ostatniej modyfikacji: 27-10-2017 | 09:16

III kw. 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego. Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego. Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.

 

 

Liczba odwiedzin: 64809
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo