-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Planowanie przestrzenne 

Studium uwarunkowań Gminy Karsin

Wykaz działek objętych planami zagospodarowania przestrzennego

Liczba odwiedzin: 64807
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo