-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Obwieszczenia 

Inwestycje celu publicznego 
data publikacji: 15-07-2008 | 12:32
data ostatniej modyfikacji: 15-07-2008 | 12:35
wprowadził: Kinga Browarczyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm. / i art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku z póź. zm./

[więcej...]


Liczba odwiedzin: 64806
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo