-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia na rok 2012 

Zamówienia publiczne 
data publikacji: 18-01-2012 | 11:59
data ostatniej modyfikacji: 23-05-2013 | 08:52
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Karsin.

Nr ogłoszenia: 503136 - 2012
Data ogłoszenia: 11.12.2012
Termin składania ofert: 03.01.2013 r. do godz. 1100

   więcej »»»

Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 847 619 zł

Nr ogłoszenia: 482464 - 2012
Data ogłoszenia: 30.11.2012
Termin składania ofert: 13.12.2012 r. do godz. 1030

   więcej »»»

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Karsin w sezonie 2012/2013

Nr ogłoszenia: 433296 - 2012
Data ogłoszenia: 05.11.2012
Termin składania ofert: 16.11.2011 r. do godz. 1030

   więcej »»»

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla wsi Górki, Kliczkowy i Borsk

Nr ogłoszenia: 310530 - 2012
Data ogłoszenia: 22.08.2012 r.
Termin składania ofert: 13.09.2012 r. do godz. 1030
Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin
   więcej »»»

Remont drogi gminnej Osowo - Zamość

Nr ogłoszenia: 303992 - 2012
Data ogłoszenia: 17.08.2012 r.
Termin składania ofert: 10.09.2012 r. do godz. 1030
Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin
   więcej »»»

Dostawa wyżywienia do punktów przedszkolnych w Gminie Karsin

Nr ogłoszenia: 283466 - 2012
Data ogłoszenia: 02.08.2012 r.
Termin składania ofert: 13.08.2012 r. do godz. 1030
Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin
   więcej »»»

Udzielenie bankowego kredytu krótkoterminowego w kwocie 1 175 000 zł

Nr ogłoszenia: 283466 - 2012
Data ogłoszenia: 02.08.2012 r.
Termin składania ofert: 13.08.2012 r. do godz. 1030
Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin
   więcej »»»

Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 1 171 000 zł

Nr ogłoszenia: 282826 - 2012
Data ogłoszenia: 02.08.2012 r.
Termin składania ofert: 13.08.2012 r. do godz. 1030
Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin
   więcej »»»

Rozbudowa budynku Remizy OSP w Wdzydzach Tucholskich

Nr ogłoszenia: - 2012
Data ogłoszenia: 06.07.2012 r.
Termin składania ofert: 30.07.2012 r. do godz. 1030

   więcej »»»

Rozbudowa Infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielewskim - Etap II

Nr ogłoszenia: 232700 - 2012
Data ogłoszenia: 03.07.2011 r.
Termin składania ofert: 27.07.2012 r. do godz. 1030

   więcej »»»

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla wsi Górki, Kliczkowy i Borsk

Nr ogłoszenia: 221734 - 2012
Data ogłoszenia: 26.06.2011 r.
Termin składania ofert: 18.07.2012 r. do godz. 1030

   więcej »»»

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Karsin - edycja 2012

Nr ogłoszenia: 164142 - 2012
Data ogłoszenia: 30.12.2011 r.
Termin składania ofert: 11.06.2012 r. do godz. 1030

   więcej »»»

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk

Nr ogłoszenia: 38510 - 2012
Data ogłoszenia: 08.02.2012 r.
Termin składania ofert: 30.03.2012 r. do godz. 1100

   więcej »»»

Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Karsin

Nr ogłoszenia: 19392 - 2012
Data ogłoszenia: 20.01.2012 r.
Termin składania ofert: 27.01.2012 r. do godz. 1030

   więcej »»»

Zakup paliw dla jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy w Karsinie

Nr ogłoszenia: 17120 - 2012
Data ogłoszenia: 18.01.2012 r.
Termin składania ofert: 26.01.2012 r. do godz. 1030

   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 64809
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo