-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Załatwianie spraw 

Informacje o środowisku 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagosp. terenu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

Liczba odwiedzin: 64809
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo