-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 05-03-2007 | 12:37
data ostatniej modyfikacji: 17-06-2019 | 14:20
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu
17 listopada 2011

Konsultacje dotyczyć będą projektu "Program współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2012 rok".    więcej »»»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu
16 listopada 2011

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.    więcej »»»

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym
26 września 2011

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu marki ŻUK A06B (FS Lublin), nr rej. GKS G912, rok produkcji 1985. Brak ważnego badania technicznego.   więcej »»»

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadania publicznego
12 września 2011

o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zakup strojów i instrumentów muzycznych wraz z organizacją pikniku w ramach jubileuszu istnienia zespołu Kaszuby Karsin-Wiele z Gminy Karsin"   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin
22 sierpnia 2011

W sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.   więcej »»»

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadania publicznego
08 lipca 2011

o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Górkach wraz z promocją produktu regionalnego gruszki gdańczonki"   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
17 czerwca 2011

O rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji.   więcej »»»

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
12 kwietnia 2011

Wójt Gminy Karsin zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wiele gm. Karsin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   więcej »»»

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
15 marca 2011

(...) w sprawie wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej ulicy Ogrodowej i Świerkowej wraz z kanalizajcą deszczową w Karsinie (...)   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin
03 marca 2011

w dniu 03 marca 2011 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia na terenie działek nr Obręb Górki: 20, 24 i 31.   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
24 stycznia 2011

Wójt gminy Karsin zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wiele gm. Karsin wraz z prognozą ddziaływania na środowisko.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
19 stycznia 2011

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 r. w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin
12 stycznia 2011

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.    więcej »»»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
30 grudnia 2010

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2011 roku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu.   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego
10 grudnia 2010

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.   więcej »»»

Ogłoszenie dotyczące konkursu
06 grudnia 2010

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin dotyczące "Otwartego konkursu na rezlizację zadania publicznego w roku 2011 na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Wielu"   więcej »»»

Informacja w sprawie kąpielisk na terenie Gminy Karsin.
29 listopada 2010

W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących kąpielisk informujemy, że organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, złożyć Wójtowi Gminy Karsin (...)   więcej »»»

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Karsinie
16 listopada 2010

w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Karsin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010.   więcej »»»

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Karsinie
02 listopada 2010

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Karsin.   więcej »»»

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Karsinie
28 października 2010

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy w Karsin w okręgach wyborczych nr 2,3,4,5,6.   więcej »»»

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 65030
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo