-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 05-03-2007 | 12:37
data ostatniej modyfikacji: 17-06-2019 | 14:20
Zakończenie realizacji projektu
20 sierpnia 2013

Gmina Karsin zakończyła realizację projektu p.n. "Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin
30 lipca 2013

Informacja o szkodliwości samodzielnie podejmowanych prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych.   więcej »»»

Zapytanie ofertowe
19 kwietnia 2013

Dostawa i montaż antenowych urządzeń wsporczych dla anten   więcej »»»

Ogłoszenie
05 lutego 2013

Urząd Gminy w Karsinie informuje, że z dniem 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych   więcej »»»

Ogłoszenie
31 stycznia 2013

Gmina Karsin informuje, że rozpoczęto realizowanie projektu p.n. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin
29 stycznia 2013

Wójt Gminy Karsin informuje, że w terminie od 28 stycznia do 15 marca 2013 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia (demontaż, transport i utylizacja) wyrobów azbestowych z budynków położonych na terenie gminy Karsin.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
04 stycznia 2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej.    więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
14 listopada 2012

o przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2013 rok”.   więcej »»»

Komunikat
16 października 2012

Dotycząca realizacji" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karsin w 2012 roku".   więcej »»»

Staże
29 sierpnia 2012

Urząd Gminy w Karsinie poszukuje osób chętnych do odbycia stażu.   więcej »»»

Zapytanie ofertowe
26 lipca 2012

Dotyczące dostawy wyposażenia do punktów przedszkolnych w Gminie Karsin.   więcej »»»

Zapytanie ofertowe
12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Osowie.   więcej »»»

Sprawozdanie
27 kwietnia 2012

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2011.   więcej »»»

Ogłoszenie
13 marca 2012

Dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych   więcej »»»

Ogłoszenie
16 lutego 2012

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na relizację zadania publicznego w 2012 r. w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
07 lutego 2012

W sprawie rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych z budynków położonych na terenie gminy Karsin.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
24 stycznia 2012

O ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji.   więcej »»»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu
29 grudnia 2011

Wójt Gminy Karsin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu.   więcej »»»

Obwieszczenie Wóta Gminy Karsin
27 grudnia 2011

Wójt Gminy Karsin informuje, że w terminie od sierpnia do listopada br. zostało zrealizowane zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Karsin"   więcej »»»

Stanowcze „NIE” dla gazu łupkowego!
22 grudnia 2011

(...) W wyniku procedury udziału społeczeństwa na etapie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Czersk"mieszkańcy Gminy Karsin (...)   więcej »»»

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo