-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 05-03-2007 | 12:37
data ostatniej modyfikacji: 17-06-2019 | 14:20
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.
20 lipca 2015

Pismo Ministra Środowiska w sprawie rozpoczęcia wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, obejmującej lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego
02 lipca 2015

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin
01 lipca 2015

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika
01 czerwca 2015

Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu nad Jeziorem Wielewskim.   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Karsin
24 marca 2015

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.   więcej »»»

IV Sesja Rady Gminy Karsin
27 lutego 2015

Przewodniczący Rady Gminy w Karsinie podaje do publicznej wiadomości mieszkańców, że IV sesja Rady Gminy odbędzie się dnia 5 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Domu Kultury w Osowie.    więcej »»»

Konsultacje społeczne
26 lutego 2015

Urząd Gminy w Karsinie zaprasza dnia 2 marca 2015 r. o godz. 16.00 do Domu Kultury w Karsinie na konsultacje dotyczące "Studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Obszaru Funkcjonalnego - Powiatu Kościerskiego".   więcej »»»

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy Karsin
23 grudnia 2014

W sprawie zwołania na dzień 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Domu Kultury w Karsinie III sesji Rady Gminy.   więcej »»»

Zapytanie ofertowe
08 grudnia 2014

Zamówienie polega na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karsin zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 2/PO IiŚ/9.3/2013.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
03 grudnia 2014

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej.   więcej »»»

Informacja
19 listopada 2014

Sprawozdanie z zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karsin - edycja 2014" realizowanego przez Wójta Gminy Karsin.    więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
28 października 2014

O przeprowadzeniu konsultacji projektu ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2015 rok”.   więcej »»»

Szkolenie na instruktora Nordic Walking
02 września 2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie na instruktora Nordic Walking.   więcej »»»

Stypendia pomostowe
17 lipca 2014

W ramach programu "Dyplom z marzeń" realizowanego przez LGD "Stolem" tegoroczni maturzyści, którzy dostali się na studia magisterskie I stopnia mogą ubiegać się o uzyskanie rekomendacji do otrzymania stypendium w kwocie 500 zł netto.   więcej »»»

Informacja dla kwaterodawców
23 maja 2014

Urząd statystyczny w Rzeszowie, przypomina o obowiązku bieżącej aktualizacji wykazu obiektów świadczących usługi noclegowe w formie elektronicznej poprzez system "Ewidencja Obiektów Turystycznych".   więcej »»»

Poszukiwany animator zajęć sportowych.
28 stycznia 2014

Urząd Gminy w Karsinie poszukuje osób do prowadzenia zajęć sportowych na "Orlikach" w Karsinie i Wielu.   więcej »»»

Zapytanie ofertowe
18 grudnia 2013

Dostawa 60 licencji programu Microsoft Windows 8 Professional Upgrade dla edukacji.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
02 grudnia 2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
14 listopada 2013

O przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2014 rok”.   więcej »»»

Zapytanie ofertowe
31 października 2013

Dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla 120 osób dotyczących podstawy obsługi komputera i internetu.   więcej »»»

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 65047
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo