-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 05-03-2007 | 12:37
data ostatniej modyfikacji: 17-06-2019 | 14:20
Informacja
01 lutego 2017

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Karsin.   więcej »»»

Informacja
12 stycznia 2017

w sprawie dotacji na dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha".   więcej »»»

Konsultacje projektu
22 grudnia 2016

Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin
18 listopada 2016

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.   więcej »»»

Konsultacje społeczne
07 listopada 2016

Dotyczące projektu "Program współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2017 rok".   więcej »»»

Konsultacje społeczne
19 października 2016

Projektu pn. "Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Karsin na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023".   więcej »»»

Konsultacje społeczne
14 października 2016

Projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - część III - przebudowa drogi we Wdzydzach Tucholskich".   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
09 czerwca 2016

Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu nad Jeziorem Wielewskim. Okres zatrudnienia – od 1 lipca 2016 do 31 sierpnia 2016 roku.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
22 lutego 2016

W terminie od 22 lutego do 31 marca 2016 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia (demontaż, transport i utylizacja) wyrobów azbestowych z budynków położonych na terenie gminy Karsin.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin
09 lutego 2016

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Górki, gmina Karsin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Karsin
01 lutego 2016

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szk. podstawowych   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Karsin
26 stycznia 2016

w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych Gminy Karsin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa III Edukacja.   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Karsin
10 grudnia 2015

w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
08 grudnia 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
25 listopada 2015

w sprawie ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki 283/2 położonej w Wielu stanowiącej własność komunalną Gminy Karsin   więcej »»»

Ogłoszenie
18 listopada 2015

Otwarty nabór parterów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
28 października 2015

o przeprowadzeniu konsultacji projektu: "Program współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2016 rok".   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
20 października 2015

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży.   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego
19 sierpnia 2015

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego
21 lipca 2015

O zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   więcej »»»

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 64808
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo