-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 21-12-2017 | 12:50
data ostatniej modyfikacji: 21-12-2017 | 12:59
wytworzył: Tomasz Urbański
««« powrót
Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Steyr R480 21 grudnia 2017
  Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na:

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Steyr R480, nr rej. GKS 2X26. Cechy pojazdu:

- rok produkcji 1976 r., w 2004 roku pozyskany dla OSP Karsin ze Straży Portowej „Florian” z Gdańska.
- przebieg 32418 km
- zbiornik wody 9000 l.
- zbiornik środka pianotwórczego 1000 l.
- autopompa o wydajności 5500 l/min.
- napęd 6x6,
- kabina 2-osobowa,
- dobry stan techniczny, do czasu pozyskania nowego wozu dla OSP Karsin był cały czas w podziale bojowym,
- przegląd tehcniczny ważny do 18.10.2018 r.
- specjalistyczna zabudowa pożarnicza.

Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy Marek Sumionka – tel 663 707 768.

Cena wywoławcza 20.000 zł. brutto

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 2000 zł (słownie dwa tysiące złotych) w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, najpóźniej na 1 godz. przed rozstrzygnięciem przetargu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy w Karsinie, ul Długa 222. Samochód można oglądać w remizie OSP w Karsinie w dni robocze w godz 800 – 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

Urząd Gminy w Karsinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 9 stycznia 2018 r do godz. 1100 w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie, z dopiskiem „PRZETARG STEYR”.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest:

Tomasz Urbański - tel 58 6873322

Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo