-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 21-12-2017 | 09:08
data ostatniej modyfikacji: 21-12-2017 | 09:08
wytworzył: Tomasz Urbański
««« powrót
Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11 21 grudnia 2017
  Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na:

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11, nr rej. GKS 03HS. Cechy pojazdu:

- rok produkcji 1981, sprowadzony z Niemiec w 2006 r.,
- cały czas w podziale bojowym OSP w Wielu,
- silnik o mocy 175 KM,
- napęd 4x4,
- zbiornik wody 3000 l.,
- autopompa o wydajności 2400 l/min,
- kabina 9-osobowa,
- przebieg 30500 km,
- specjalistyczna zabudowa pożarnicza,
- przegląd techniczny ważny do maja 2018 r.,
- bardzo dobry stan techniczny, nie wymaga wkładu finansowego.

Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy Marek Sumionka – tel 663 707 768.

Cena wywoławcza 40.000 zł. brutto

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 4000 zł (słownie cztery tysiące złotych) w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, najpóźniej na 1 godz. przed rozstrzygnięciem przetargu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Karsinie, ul Długa 222. Samochód można oglądać w remizie OSP w Wielu w dni robocze w godz 800 – 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

Urząd Gminy w Karsinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 9 stycznia 2018 r do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie, z dopiskiem „PRZETARG MAGIRUS”.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest:

Tomasz Urbański - tel 58 6873322

Liczba odwiedzin: 65030
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo