-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 05-07-2017 | 11:23
data ostatniej modyfikacji: 05-07-2017 | 11:42
wytworzył: Radosław Orlikowski
««« powrót
Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin 05 lipca 2017

Karsin, dnia 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Karsin

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

i możliwościach zapoznania się z jego treścią

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), informuję o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Górki, gmina Karsin Uchwałą Nr XXIV/211/17 Rady Gminy Karsin z dnia 21 czerwca 2017 r. Z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się  w siedzibie Urzędu  Gminy w Karsinie oraz na stronie internetowej gminy.

 

Wójt Gminy Karsin

Roman Brunke

Załączniki:

Liczba odwiedzin: 65043
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo