-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 05-03-2007 | 12:37
data ostatniej modyfikacji: 17-06-2019 | 14:20
Nabór wniosków o udzielenie dotacji.
21 maja 2018

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Karsin.   więcej »»»

Ogłoszenie
04 kwietnia 2018

w sprawie składania wniosków o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.   więcej »»»

Informacja
27 marca 2018

o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin   więcej »»»

Informacja
30 stycznia 2018

o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin
24 stycznia 2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.    więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin
18 stycznia 2018

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wiele   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Karsin
18 stycznia 2018

Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży.    więcej »»»

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Steyr R480
21 grudnia 2017

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu strażackiego Steyr R480, nr rej. GKS 2X26, rok produkcji 1976. Przebieg 32418 tyś km.   więcej »»»

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11
21 grudnia 2017

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11, nr rej. GKS 03HS, rok produkcji 1981. Przebieg 30500 tyś km.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
06 grudnia 2017

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
04 grudnia 2017

Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży.   więcej »»»

Informacja
31 października 2017

o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsino podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
05 lipca 2017

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu
08 czerwca 2017

Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu nad Jeziorem Wielewskim - okres zatrudnienia od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku.   więcej »»»

Zapytanie ofertowe
02 czerwca 2017

w sprawie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   więcej »»»

Informacja
31 marca 2017

o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
29 marca 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
02 marca 2017

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej.   więcej »»»

Ogłoszenie
09 lutego 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy K   więcej »»»

Ogłoszenie
09 lutego 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 64806
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo